V lednu 2017 jsme se stali členem oborového sdružení SIMAR, které zastupuje většinu renomovaných českých výzkumných agentur. Data Collect dlouhodobě respektoval SIMAR jako reprezentanta českého výzkumného oboru. Naším vstupem do SIMAR se chceme aktivně zapojit do tuzemského výzkumného dění a být u tvorby nových profesních standardů.

SIMAR je neziskové sdružení agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost na zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami. Dbá na důsledné dodržování vlastních etických a metodických standardů výzkumu trhu a veřejného mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR. SIMAR formuluje české kvalitativní standardy závazné pro členské agentury SIMAR. Členskými agenturami jsou CONFESS RESEARCH, DATA COLLECT, GfK CZECH, IPSOS, MEDIAN, MEDIARESEARCH, MILLWARD BROWN CZECH REPUBLIC, NMS MARKET RESEARCH, OPINION WINDOW, STEM/MARK a TNS AISA.

SIMAR provádí pravidelnou kontrolu svých členů, zastupuje obor na veřejnosti i vůči státním institucím, vydává doporučení pro objednavatele i konzumenty výzkumných projektů. Součástí aktivit sdružení je také tvorba oborových standardů a implementace mezinárodních kodexů (ESOMAR apod.). SIMAR také spolupracuje s dalšími organizacemi, např. Hospodářskou komorou ČR.

Více informací o SIMAR najdete na webových stránkách SIMAR.cz.