online-panely

Náš online panel respondentů je jedním z největších a nejrozmanitějších v ČR. Neustále jej zdokonalujeme nejen z hlediska velikosti, ale především z hlediska kvality informací. Pokud potřebujete provést výzkum v zahraničí, pomocí svých partnerů jsme schopni dotázat milióny respondentů téměř po celé planetě.

Online panel je provozován od ledna roku 2004. Od této doby probíhá jeho neustálý vývoj – rekrutace nových respondentů s cílem obnovy panelu a zvýšení velikosti panelu. Online panel zahrnuje tzv. „aktivní internetové uživatele“ – ti, kteří používají internet týdně a častěji.

Rekrutace respondentů do panelu probíhala od počátku několika hlavními způsoby, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace zdrojů, a tím zásah pokud možno všech skupin aktivních internetových uživatelů. Tyto kanály jsou využívány také při průběžné obnově a zvyšování velikosti panelu:

  • pomocí internetu opakovaně na většině velkých českých serverů
  • od obecných portálů až po specializované stránky
  • neinternetovými kanály (telefonická rekrutace, tazatelé, omnibusová šetření)
  • direct mailové kampaně
  • doporučení

Samotný panel tvoří: reprezentativní všeobecný vzorek internetových uživatelů, tj. část panelu, která svou strukturou odpovídá české populaci aktivních internetových uživatelů. Oporou pro zjištění struktury aktivních internetových uživatelů byly off-line reprezentativní výzkumy. Hlavními sledovanými atributy jsou pohlaví, věk, region, velikost místa bydliště a vzdělání.

Druhá část panelu je tvořena specifickými cílovými skupinami internetových uživatelů, jejichž potřeba vznikla požadavky zadavatelů na určité konkrétní typy výzkumů.

V případě specifické cílové skupiny je možné filtrovat respondenty podle screeningových odpovědí na začátku dotazníku či provést předvýzkum.