Často se nás klienti ptají na velikost výběrového souboru, při které má ještě smysl průzkum dělat. Je dostatečných 300 dotazníků nebo 1000 dotazníků?

Tolerance chyb měří rozptyl, který můžeme očekávat, když několikrát použijete výběr ze stejné populace (stejnou metodou). 3% tolerance při intervalu spolehlivosti 95% znamená, že když podruhé vyberete soubor ze stejné populace, můžete si být na 95% jistí, že výsledky se budou od prvního výběru lišit plus/mínus 3% body.

V případě 300 respondentů je tolerance chyb 6% bodů při intervalu spolehlivosti 95%.
V případě 1000 respondentů je tolerance chyb 3% body při intervalu spolehlivosti 95%.

Zde záleží jen na Vás, která hodnota je Váš průzkum dostatečná. Také záleží na tom, zda Vás zajímají výsledky pouze za celkový soubor, nebo zda budete také pracovat pouze s částmi souboru (muži/ženy, věkové skupiny, regiony apod.).

V obecné rovině je platné, že čím větší máte výběrový soubor, tím jsou výsledky přesnější, ale nikoliv lineárně. Výběrové soubory přes 1000 respondentů se pro populaci ČR využívají méně často, protože dodatečné náklady na realizaci výzkumu N=5000 při porovnání přesnosti s variantou N=1000 nejsou ve většině případů efektivní.