Kvantitativní online výzkum (CAWI)

Data Collect » Products and Services » Internet interviewing – CAWI » Kvantitativní online výzkum (CAWI)

Rychlý a bezpečný online sběr dat pomocí internetových dotazníků. Ať je Váš výzkumný projekt jednoduchý či velmi komplexní, provedeme jej rychle a profesionálně.

Vyvinuli jsme velmi flexibilní systém pro internetové dotazníky. Ten disponuje jak standardními funkcemi dotazníků, tak velmi pokročilými nástroji:

  • logické kontroly, odskoky dotazníku, přeskakování, screening
  • trasy, rotace, náhodná pořadí otázek i odpovědí
  • multimédia – video, zvuk, flash, obrázky apod.
  • autorizace respondentů atd.

Systém je dimenzován na velké objemy při přenosu dat a jeho robustnost byla oveřena např. při celoplošném měření na českém internetu (NetMonitor). Dotazníky lze graficky zcela uzpůsobit potřebám klienta (korporátní grafika apod.).Máme rozsáhlé zkušenosti s internetovým dotazováním v zahraničí – připravíme dotazníky v běžných i exotických jazycích.

Aplikace online dotazníků:

  • panel respondentů
  • stránky klienta
  • klientské databáze