Online panel respondentů

Data Collect » Products and Services » Internet interviewing – CAWI » Online panel respondentů

Provozujeme jeden z největších online panelů v České republice a na Slovensku. Zajišťujeme respondenty z partnerských online panelů po celém světě.

Online panel je provozován od ledna roku 2004. Od této doby probíhá jeho neustálý vývoj – rekrutace nových členů s cílem obnovy panelu a zvýšení velikosti panelu. Online panel zahrnuje tzv. „aktivní internetové uživatele“ – ty, kteří používají internet týdně a častěji.

Rekrutace do panelu probíhala od počátku několika hlavními způsoby, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace zdrojů, a tím zásah pokud možno všech skupin aktivních internetových uživatelů. Tyto kanály jsou využívány také při průběžné obnově a zvyšování velikosti panelu:

  • pomocí internetu opakovaně na většině velkých českých serverů – od obecných portálů až po specializované stránky
  • neinternetovými kanály (tazatelé, omnibusová šetření)
  • direct mailové kampaně
  • snow-ball (doporučení)

Samotný panel tvoří: reprezentativní všeobecný vzorek internetových uživatelů, tj. část panelu, která svou strukturou odpovídá české populaci aktivních internetových uživatelů. Oporou pro zjištění struktury aktivních internetových uživatelů byly offline reprezentativní výzkumy. Hlavními sledovanými atributy jsou pohlaví, věk, region, velikost místa bydliště a vzdělání.
Druhá část panelu je tvořena specifickými cílovými skupinami internetových uživatelů, jejichž potřeba vznikla požadavky zadavatelů na určité konkrétní typy výzkumů.

V případě specifické cílové skupiny je možné filtrovat respondenty podle screeningových odpovědí na začátku dotazníku či provést předvýzkum.

[visualizer id=”1126″]

 

PŘÍLOHY:
Panel book CZ + SK