Online panel Slovensko

Data Collect » Panely » Online panel Slovensko

Náš slovenský online panel budujeme od roku 2006. Neustále jej zdokonalujeme nejen z hlediska velikosti, ale především z hlediska kvality informací. Online panel zahrnuje slovenské aktivní internetové uživatele, tedy ty, kdo používají internet týdně a častěji.

Data Collect - Panel Slovensko

Online panel je provozován od ledna roku 2006. Od této doby probíhá jeho neustálý vývoj – rekrutace nových členů s cílem obnovy panelu a zvýšení velikosti panelu. Online panel zahrnuje tzv. „aktivní internetové uživatele“ – ti, kteří používají internet týdně a častěji.

Rekrutace do panelu probíhala od počátku několika hlavními způsoby, aby byla zajištěna dostatečná diverzifikace zdrojů, a tím zásah pokud možno všech skupin aktivních internetových uživatelů. Tyto kanály jsou využívány také při průběžné obnově a zvyšování velikosti panelu:

  • pomocí internetu opakovaně na většině velkých českých serverů – od obecných portálů až po specializované stránky
  • neinternetovými kanály (tazatelé, omnibusová šetření)
  • direct mailové kampaně
  • snow-ball (doporučení)

Samotný panel tvoří: reprezentativní všeobecný vzorek internetových uživatelů, tj. část panelu, která svou strukturou odpovídá české populaci aktivních internetových uživatelů. Oporou pro zjištění struktury aktivních internetových uživatelů byly off-line reprezentativní výzkumy. Hlavními sledovanými atributy jsou pohlaví, věk, region, velikost místa bydliště a vzdělání.

Druhá část panelu je tvořena specifickými cílovými skupinami internetových uživatelů, jejichž potřeba vznikla požadavky zadavatelů na určité konkrétní typy výzkumů.

V případě specifické cílové skupiny je možné filtrovat respondenty podle screeningových odpovědí na začátku dotazníku či provést předvýzkum.

PŘÍLOHY:

Panel book
28 otázek ESOMARu