Podmínky použití

Data Collect » Podmínky použití

Před používáním webových stránek si, prosím, pozorně přečtěte tyto Podmínky použití. Přístup k webovým stránkám a jejich používání je podmíněno tím, že tyto podmínky zcela akceptujete. Vstupem na webové stránky www.datacollect.cz potvrzujete, že jste se s podmínkami seznámil/-a a akceptujete je.

Provozovatelem stránek www.datacollect.cz je společnost Data Collect s.r.o. se sídlem Geologická 575/2, Praha 5 (dále jen „Provozovatel“).
Pokud není uvedeno jinak, je vše, s čím se na těchto stránkách setkáte nebo co si přečtete, chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení provozovatel těchto stránek.

Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky. Užívání a prohlížení stránek je na vlastní riziko. Provozovatel neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody, které vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu vašeho přístupu k těmto stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů apod. z těchto stránek.

S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem provozovatele nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Dále je provozovatel oprávněn využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránky pro jakýkoli účel.

Provozovatel nezkoumal podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení provozovatele těchto stránek.

Provozovatel může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro vás závazné. V rámci zajištění vaší právní jistoty vám doporučujeme tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se seznámili s aktuálním zněním podmínek.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.

Uživatel stránek souhlasí s předáním svých osobních údajů v případě využití funkce Zadání poptávky.