Online focus group software

Data Collect » Produkty a služby » Internetové výzkumy » Online focus group software

Connect with your respondents in record time and get instant feedback and opinions using our on-line focus groups software. No travel costs, real-time, direct answers.

Co je iFocus?

Naše řešení pro online focus groups nabízí software pro on-line kvalitativní metody výzkumu, je to alternativa ke klasickým focus groups: skupinové moderované diskusi. Ve virtuální diskusní místnosti se sejdou vybraní účastníci, kteří pod vedením profesionálního moderátora diskutují o tématech, na které je výzkum zaměřen.
Diskuse probíhá na WWW rozhraní, takže pro účast není zapotřebí nic jiného než internetové připojení a WWW prohlížeč (browser).

Kdy se iFocus používá?

  • v případě cílových skupin obtížně oslovitelných pomocí klasické focus group (časově vytížení lidé, lidé z různých lokalit, regionů či dokonce států)
  • při tématech týkajících se všech produktů, služeb a dalších témat prezentovatelných na internetu za pomoci slovního vyjádření, obrázků, animací, videa či zvuku.

Jaké jsou výhody iFocusu?

Především operativnost, rychlost a cena. Tak by se daly shrnout výhody on-line diskuse ve srovnání s klasickou off-line skupinovou diskusí. Příprava offline výzkumu vždy zabere více času, je nákladnější, vyžaduje náročnější koordinaci účastníků, kteří se musí osobně dostavit do studia, kde výzkum probíhá. Také otevřenost účastníků je u citlivých témat větší než v případě klasických skupin.

O iFocusu byste měli vědět, že:

  • k závěrečné zprávě nedostanete videozáznam, ale doslovný záznam diskuse v textové podobě.
  • průběh iFocusu nemůžete sledovat „se sluchátky na uších ve vedlejší místnosti“; můžete ale sedět u svého počítače v práci nebo doma a komunikovat s moderátorem diskuse, jejíž průběh vidíte ve svém WWW prohlížeči.
  • účastníkům diskuse nemůžete fyzicky ukázat svůj produkt, neřeknou Vám, zda jim vyhovuje nový tvar a vůně sprchového gelu; můžete jim ale demonstrovat svoji WWW stránku, nové logo nebo slogan své společnosti, svůj reklamní banner nebo novou službu.

Jak iFocus pracuje?

Respondent se připojí na WWW stránky systému iFocus a zadá svůj login a heslo, které mu zaslal předtím realizátor výzkumu.
Poté vstoupí do místnosti, ve které probíhá diskuse (chat). Doporučená délka trvání diskusní skupiny by neměla převýšit 90 minut. Při delším čase ztrácejí uživatelé koncentraci a také zájem o výzkum.

Moderátor řídí celou diskusi dle připraveného scénáře. Kromě běžné komunikace (podobně jako v chatu) disponuje řadou technických možností – může respondentům ukazovat obrázky, WWW stránky, videa apod. Může šeptat jednotlivým respondentům, aniž by ostatní jejich komunikaci viděli. Může dočasně „zneviditelnit“ pro respondenta odpovědi ostatních a další.
Moderátor také může komunikovat s klientem – jeho obrazovka je rozdělená na dvě části – okno s respondenty a okno s klienty.
Celou diskusi může také v reálném čase sledovat klient. Ten se podobně jako ostatní pouze připojí v daném čase na WWW stránky systému iFocus. Může ovlivňovat diskusi tak, že své připomínky či doplňující otázky konzultuje s moderátorem. Přímá komunikace klienta a respondentů není možná.