Internetový výskum (CAWI)

Data Collect » Produkty a služby » Internetový výskum (CAWI)

Z najväčších online panelov na Slovensku i v Českej republike. Moderné metódy a technológie – internetový zber dát.

Vlastný robustný systém pre poskytovanie on-line dotazníkov vyvinutý na mieru na základe dlhoročných skúseností. Prísne niekoľkostupňové overovanie respondentov. Automatizované aj ručné kontrolné mechanizmy.