Mobilné a SMS výskumy (CAMI)

Data Collect » Produkty a služby » Mobilné a SMS výskumy (CAMI)

Poskytujeme najmodernejšie metódy a technológie pre mobilný zber dát – mSurvey.

V rastúcej oblasti mobilných výskumov Vám ponúkame komplexné riešenie

mSurvey – výskumy na paneli
Vďaka nástroju mSurvey sme schopní rýchlo osloviť členov nášho on-line panelu prostredníctvom SMS správ a vyzvať ich k vyplneniu mobilného dotazníka v reálnom čase. Dotazníky pripravujeme v mobilnej verzii pre prehliadače. Umožňujú použitie všetkých typov otázok (uzatvorená, otvorená, viac možností, vrátane rotácie) a zobrazenie farebných obrázkov.

Vďaka integrácii s našim iPanelom poskytneme po ukončení terénneho zberu základné sociodemografické ukazovatele o respondentoch, podľa ktorých môžeme taktiež poskytnúť cielenie dotazníkov. Výhodou tohoto typu výskumu je vďaka jeho jednoduchosti najmä rýchlosť realizácie (prípravy terénu) a nízke náklady. O náš panel sa staráme – u nás viete, koho sa pýtate!

Zaujímavou možnosťou využitia nástroja mSurvey je napríklad vloženie dotazníka do Vašich súčasných mobilných stránok a takto realizovaný prieskum spokojnosti návštevníkov s Vašou mobilnou stránkou (portálom).