Podpora

Data Collect » Chráněno: Tazatel » Podpora

Začínáme - instalace systému, spuštění

Pokud k nám již docházíte do call centra, stačí se zeptat supervizorů a požádat o instalaci aplikací.

Pokud jste u nás ještě nebyl/a, je třeba projít vstupním procesem. Veškeré informace naleznete zde.

Telefonické dotazování – průzkumy trhu a veřejného mínění. Po telefonu vyplňujete s respondenty dotazník. Telefonní čísla Vám bude automaticky vytáčet počítač, který je připojený na náš server. Vše funguje po internetu pomocí našeho programu – ten Vám zobrazuje dotazník, který čtete respondentovi a do kterého zaškrtáváte odpovědi. Pomocí počítače se zároveň připojujete na telefonickou ústřednu a voláte, nepotřebujete tedy vlastní telefon a neplatíte tak ani žádné telefonické poplatky.

Konkrétně tedy: počítač vytočí telefonní číslo z databáze, požádáte respondenta, zda by s Vámi měl čas vyplnit dotazník a pokud ano, tak provedete rozhovor. Pokud čas nemá, zkusíte dohodnout jiný termín. Pokud zájem o rozhovor nemá, pak se rozhovor ukončí a pokračuje s dalším respondentem.

Potřebujete vlastní počítač s operačním systémem Windows XP a vyšší, RAM 512MB+, sluchátka s mikrofonem a rychlé připojení k internetu.

Postupujte prosíme přesně podle následujících kroků.

1) Stáhněte si z odkazu níže instalační program.Upozorňujeme, že se často nelíbí antivirům, protože obsahuje program pro stažení potřebných aplikací a provede instalaci a nastavení. Proto prosím antivir předem vypněte, nebo hlášky ignorujte.

http://nh2470600.obelix.nethost.cz/cah-installer.exe

2) Spusťte soubor cah-installer.exe, který jste v kroku 1 stáhli na svůj počítač. Prohlížeče stažené soubory ukládají na různá místa podle nastavení Vašeho počítače, pokud ho nemůžete najít, zkuste se podívat do složek Stažené soubory, Downloads, Plocha, Dokumenty apod.

Po spuštění instalátor nainstaluje tři nutné programy:

 • NIPO – dotazovací software
 • Jitsi – softwarový telefon
 • OpenVPN – software pro zabezpečenou komunikaci

Ke stažení potřebných částí využívá instalátor protokol FTP, pokud ho máte na firewallu zakázaný, instalátor nebude fungovat. Instalátor také nebude fungovat, pokud již některý ze zmíněných programů máte nainstalovaný.

Po instalaci se vytvoří na ploše složka „cati“, ve které budou všechny potřebné ikony.

Občas se stane, že se průběh instalace zasekne u instalace telefonu JIitsi a velmi dlouho instalace nepokračuje. V tomto případě potvrďte dialog Jitsi ručně a poté se instalace sama rozeběhne dál a dokončí se.

3) Spuštění programů pro dotazování

Program „1-OpenVPN GUI“ se musí spouštět jako správce – klikněte na ikonu programu pravým tlačítkem a v menu vyberte „Spustit jako správce“ a potvrdit poté „Ano“. Při prvním spuštění se někdy také objeví okno nastavení firewallu, ve kterém se musí povolit přístup.

Po spuštění se objeví ikonka „OpenVPN GUI“ v pravém dolním rohu (vedle hodin) mezi ostatními skrytými ikonami. Je potřeba na ikonku kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat volbu „Connect“. Po chvilce ikonka zezelená a jste připojeni. (Na konci směny vyberte „Disconnect“ a „Exit“.)

Pokud chcete, aby se Vám program OpenVPN GUI automaticky spouštěl jako správce, zde je postup: openvpn gui jako správce

Program „2-Telefon (Jitsi)“

V Jitsi při prvním spuštění musíte nastavit Vaše zvukové zařízení následovně: zvolte nabídku „Nástroje->Možnosti->Karta Zvuk“ a nastavte si „Audio vstup“, „Audio výstup“ a „Notifikaci“ tak, že vyberete ze seznamu Vaše sluchátka. Pro otestování je možné zadat do řádku pro telefonní číslo slovo „echo“ a po stisknutí zeleného telefonku (vytočení hovoru) je možné mluvit do mikrofonu a zároveň to budete slyšet ve sluchátkách – tak se vyzkouší, že vše funguje.

Pokud by se vyskytl během instalace jakýkoliv problém, odinstalujte programy OpenVPN a Jitsi a zkuste ještě jednou projít celý proces instalace přesně podle výše uvedeného návodu, v 99% případů to pomůže.

Jako první zapojte sluchátka.

Programy ze složky „cati“ se spouští v následujícím pořadí:

 • 1-OpenVPN GUI – klikněte PRAVÝM tlačítkem myši a zvolte „Spustit jako správce

(ve Windows XP se OpenVPN GUI spouští bězným dvojím kliknutím levého tlačítka myši). V systémové liště (v pravo dole vedle hodin) se Vám objeví šedivá ikonka (malý monitor), na kterou kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte „Connect“.

 • 2-Telefon (Jitsi) – spusťe normálně dvojím kliknutím levého tlačítka myši .
 • 3-MasterA-D – podle projektu, na který budete přiděleni, spusťe dvojím kliknutím myši příslušný master. Zeptá se Vás na jméno projektu a následně tazatelské číslo.

Ukončení dotazování – programy vypínejte v obráceném pořadí, než při spuštění:

 • Vypněte NIPO (Master A-D)
 • Ukončete telefon volbou „Soubor->Ukončit“
 • V systémové liště (v pravo dole vedle hodin) klikněte pravým tlačítkem myši na ikonku „OpenVPN GUI“ a zvolte „Exit“, potvrďte, že program chcete ukočit.

Technické problémy a otázky

Pokud Vám žádný z návodů nepomohl, často stačí jen restartovat počítač.

Pokud ani to nepomůže, tak nám napište.

Pokud si nejste jistí, že jste spustili OpenVPN GUI jako správce, tak ho pomocí „Exit“ vypněte a spusťte znovu jako správce (Jak dotazovat – spuštění a ukončení dotazovacího systému).

Pokud Vám nefunguje správně telefon (není připojen), nevypínejte celé OpenVPN GUI pomocí „Exit“, ale tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ikonku OpenVPN GUI a po zobrazení nabídky vyberte volbu „Disconnect“:

Následně se stejným způsobem znovu připojte pomocí „Connect“:

Jako další krok můžete zkusit vše vypnout v pořadí NIPO (Master A-D) > Telefon (Jitsi) > OpenVPN GUI.

Posledním řešením je restart počítače.

Pokud se Vám při spuštění objeví hláška „Open VPN is already running„, znamená to, že OpenVPN je už jednou spuštěné, proto předchozí spuštění ukončete a spusťte znovu.

Nebo se objeví tabulka s obsahem „Error creating HKLM/SOFTWARE/OpenVPN-GUI key„, což znamená, že OpenVPN NENÍ spuštěné jako SPRÁVCE. Postupujte přesně podle návodu: Jak dotazovat – spuštění a ukončení dotazovacího systému.

Program OpenVPN GUI musí být spuštěn s právy správce/administrátora. Spuštění proveďte pomocí kliknutí PRAVÉHO tlačítka myši na ikonu OpenVPN GUI a v kontextovém menu vyberte „spustit jako správce“ (ve Windows XP se OpenVPN GUI spouští bězným dvojím kliknutím levého tlačítka myši).

Trvalé spouštění s právy správce lze nastavit když v kontextovém menu (klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu) vyberete možnost „Vlastnosti“ a na kartě „Kompatibilita“ zaškrtnete volbu „spustit tento program jako správce“.

V telefonu Jitsi se občas stane, že se samovolně přenastaví Audio vstup (mikrofon) na jiné zařízení.

Telefon vypněte a znovu zapněte a překontrolujte si nastavení audio zařízení podle tohoto návodu:

Nastavení zvuku v telefonu Jitsi

Dále zkontrolujte, zda Vám zvuk funguje v jiných aplikacích (Windows, skype, přehrávač audio/video).

Mikrofon si můžete vyzkoušet buď ve skype (nastavení zvuku -> testovací hovor), nebo v aplikaci nahrávání (Start->Příslušenství->Záznam zvuku) tak, že něco namluvíte a pak si to přehrajete.

Další možností je ukazatel v nastavení zvuku. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonku reproduktoru v pravém dolním rohu (ovládání hlasitosti) a z menu vyberte „Zařízení pro záznam“:

Pokud mikrofon funguje a budete do něj mluvit zobrazí se zelené čárky odpovídající hlasitosti snímaného zvuku (zde je ukázán headset Jabra, vaše zařízení se bude jmenovat jinak):

Co dělat, když zvuk stále nefunguje?

V tom případě je pravděpodobně problém ve sluchátkách. Pokud máte USB sluchátka, zkuste je dopojit a znovu zapojit, pak raději zkontrolovat nastavení v Jitsi.

Někomu se již také stalo, že měl vypnutý mikrofon na sluchátkách – některá sluchátka mají vypínač na kabelu a člověk si ho při hovoru neúmyslně vypne. Podobně občas nastane problém se špatným kontaktem na sluchátkách atd.


Zvolte nabídku „Nástroje->Možnosti->Karta Zvuk“.

„Audio systém“ by měl být „Windows Audio Session API (WASAPI)“, jen zkuste změnit možnosti u

 • Audio vstup“ (jedná se o mikrofon, nejčastěji volba „Mikrofon“),
 • Audio výstup“ (jedná se o sluchátka, nejčastěji volba „Reproduktory“, nebo „Headset“),
 • Notifikace“ (jedná se o vyzvánění, atp.).

„Audio výstup“ a „Notifikace“ by měli používat stejné zařízení.

Pokud používáte USB headset za jménem zařízení v závorce by mělo být zmíněno minimálně „USB“.

Funkčnost nastavení si můžete ověřit když místo telefonního čísla vytočíte slovo ‚echo‘. Když budete mluvit do mikrofonu, měli byste slyšet sami sebe.

Nejprve se ujistěte, že je telefon správně nastaven.

Zvolte nabíku „Nástroje“->“Možnosti“.

Na první kartě „Účty“ by měl být nastaven účet „SIP xxx@192.168.151.2“.

Místo „xxx“ tam bude Vám přidělené 3-místné telefonní číslo.

Pokud tam podobný řádek nenajdete, telefon vypněte a stáhněte si a spusťte tento program, který znovu stáhne Vaše nastavení (stejně jako instalátor i tento program se nelíbí antivirům, proto antivir na chvíli deaktivujte):

http://nh2470600.obelix.nethost.cz/cah-conf.exe

V případě, že je telefon nastaven správně, ale stále se nepřipojil, pokračujte podle řešení v tomto článku:

Připojení telefonu po spuštění OpenVPN GUI neproběhne v pořádku

Pokud je tam stále ‚Já‘, zkuste kliknout na ‚Odpojen‚ a vyberte stav ‚Připojen‚.

Telefon je nastaven tak, aby automaticky přijímal příchozí hovory. Když v NIPO stisknete tlačítko „Vytoč číslo“ tak naše ústředna nejprve zavolá Vám a pak respondentovi. V menu „Nástroje->Automatické přijmutí a přesměrování hovorů->’vaše číslo’@192.168.151.2 (SIP)“ vyberte volbu „Všechny hovory“.

Náš dotazovací systém NIPO otevírá online dotazníky a video školení v prohlížeči Google Chrome.

Pokud tento prohlížeč nemáte nainstalovaný, zde si stáhněte instalátor: https://www.google.cz/chrome/browser/desktop/

Pokud ho již máte nainstalovaný a přesto se Vám online dotazník neotevírá, pak nejspíše používáte 64-bitové Windows (případně Windows Vista). NIPO hledá Chrome v adresáři „C:\Program Files\Google\Chrome“, ale v této verzi Windows se instaluje do „C:\Program Files (x86)\Google\Chrome“. Stáhněte si a spusťte následující program, který tento problém řeší (více zde): http://nh2470600.obelix.nethost.cz/cah-chrome.exe

Pokud se Vám okno prohlížeče Google Chrome vůbec NEOTEVŘE a NIPO (MasterA-D) skočí na další otázku, je potřeba postupovat podle jiného řešení: Online dotazník, nebo školeni, se mi neotevírá.

Toto řešení popisuje případy, kdy v NIPO (MasterA-D) zvolíte vstup do online dotazníku a OTEVŘE se Vám NOVÉ OKNO prohlížeče Google Chrome, ve kterém bude zobrazena poslední otázka, nebo rozloučení.

Následně je potřeba v prohlížeči Chrome vymazat cookies a dočasná data:

V menu Chrome (tři vodorovné čárky v pravém horním rohu) vyberte možnost „Další nástroje->Vymazat údaje o prohlížení“ (nebo klávesová zkratka Ctrl+Shift+Del).

Zde zaškrtněte „Soubory cookie a jiná data webů a pluginů“ a „Obrázky a soubory v mezipaměti“.

V horní části tohoto menu můžete vybrat časový interval, možnost „z posledního dne“ by měla stačit, pokud ne, vyberte „od počátku věků“.

Tato hláška znamená, že se přihlašujete na špatný master nebo do neexistujícího projektu, zadejte správný.

Jméno projektu

XXYYY_Z

XX – podlední dvojčíslí aktuálního roku (např. 2015 = 15)

YYY – pořadové číslo projektu (např. 001, 152, 555, atp.)

_Z – varianta daného projektu (např. _1, _3, atp.), pozor jedná se o podtržítko, ne pomlčku! Znak podtržítko se píše stisknutím kláves Shift + pomlčka.


Příklady: 15001_1, 15152_2, 15555_3

Jméno školení

YYYskol

YYY – poradové číslo projektu (viz Jméno projektu)

Příklady: 001skol, 152skol, 555skol

Tato hláška znamená, že došla telefonní čísla na projektu.

Supervize o tom většinou ví a bude to řešit.

Pokud jsou volby u OpenVPN GUI zakázané (šedivé), zkuste nejprve zda Vám funguje internet, třeba zkuste zobrazit na internetu stránky www.seznam.cz. Pokud se nezobrazily, nefunguje Vám internetové připojení a je potřeba odstranit nejprve tento problém (restart modemu nebo router, kontaktovat svého internetého poskytovatele apod.). Pokud budete například restartovat Váš modem či router, musíte nechat OpenVPN trochu času, aby znovu navázalo spojení s naší ústřednou.

Jinak vyberte volbu „Disconnect“ a následně znovu „Connect“ (více zde).

Pokud ani to nepomůže, restartujte počítač a vše znovu spusťte.

Tento postup aplikujte pouze tehdy, pokud Vám to naše IT podpora doporučila. Pokud potřebujete změnit název počítače z jiných důvodů, prosíme kontaktujte nás, abychom tuto změnu provedli také u nás v systému a nepřestalo Vám volání fungovat.

Windows 7, 8
Návod od Microsoftu

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.
 2. V části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny klikněte na tlačítko Změnit nastavení. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Na kartě Název počítače klikněte na tlačítko Změnit.
 4. V poli Název počítače smažte starý a zadejte nový název a potom klikněte na tlačítko OK. Patří-li váš počítač do domény, budete požádáni o zadání jména a hesla účtu s oprávněním k přejmenování počítače v doméně.

Windows Vista

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.
 2. V části Název počítače, domény a nastavení pracovní skupiny klepněte na tlačítko Změnit nastavení. Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Na kartě Název počítače klepněte na tlačítko Změnit.
 4. V poli Název počítače smažte starý a zadejte nový název a potom klepněte na tlačítko OK. Patří-li váš počítač do domény, budete požádáni o zadání jména a hesla účtu s oprávněním k přejmenování počítače v doméně.

Windows XP
Návod od Microsoftu

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti systému.
 2. Klepněte na kartu Název počítače a potom klepněte na tlačítko Změnit. Zobrazí se dialogové okno Změny názvu počítače.
 3. Do pole Název počítače zadejte název počítače. Chcete-li například počítač pojmenovat Client-01, zadejte Client-01.
 4. Klepněte na tlačítko OK. Otevře se dialogové okno Změna nastavení systému se zprávou, že je třeba restartovat počítač, aby se změny projevily.
 5. Klepněte na tlačítko OK, opět klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a potom klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.