Souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů ze souborů cookies

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Data Collect s.r.o. , se sídlem Geologická 575/2; 152 00 Praha 5 , IČ: 27242480, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107063, dne 2. 5. 2005 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail

 

 1. Jméno, příjmení, e-mail a informace je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu souhlasu strany, která údaje poskytla.

 

 1. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Označení
Autor Účel Přístup k informacím
_ga, _gat, _git Google Google Analytics, Google Tag Google, více na stránce: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
_srtlk Smartlook zvýšení uživatelské kvality webu cookie z našeho webu
is_unique, _cfduid statcounter zvýšení uživatelské kvality webu cookie z našeho webu

 

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Data Collect s.r.o., Geologická 575/2; 152 00 Praha 5.

 

 

 1. Prosíme, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.