Bitocoin a obecná populace

16.04.2024

V Data Collectu proběhl průzkum v rámci povědomí a vnímavosti bitcoinu. Bylo realizováno 708 kompletních dotazníků na reprezentativním vzorku obecné populace ČR ve věku 18+. Kvótními znaky jsou pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště.

Spotřebitelský barometr

V Data Collect provádíme každý měsíc výzkum, jehož cílem je zachytit pohled vybraného vzorku obyvatel na celkovou hospodářskou situaci státu a finanční situaci českých domácností. Sběr dat probíhá na reprezentativním výběrovém souboru 1000 respondentů. Naší cílovou...

Volební výzkum Data Collect září

Data Collect na přelomu srpna a září provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat byla využita pokročilá technologie CATI. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali volební model,...

Volební výzkum Data Collect červen

Data Collect v červnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme...

Volební výzkum Data Collect květen

Data Collect v květnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme...

Volební výzkum Data Collect březen

Data Collect v březnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Kvalita a věrohodnost sběru byla kontrolována Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme...

DataCollect se připojuje ke kampani za kvalitní výzkumy

Data Collect je členem sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Členstvím v SIMAR dáváme našim klientům najevo, že nám záleží na poctivém a důvěryhodném sběru dat, protože jen ten může zajistit kvalitní výzkumné závěry. SIMAR dlouhodobě formuluje...

Mobilní aplikace iVýzkumy.cz

I v době, jaká zrovna panuje, se snažíme nezastavovat a jít dál. Proto přicházíme s vlastní mobilní aplikací pro náš panel iVýzkumy.cz. Již delší dobu zaznamenáváme u respondentů z našeho panelu významný přesun k mobilním zařízením při vyplňování dotazníků. V současné...

Aktuálně z Data Collectu

Dobrý den,  rád bych Vám ještě před víkendem poslal aktuální informaci o tom, co je nového u nás v Data Collectu. Situaci jsme podrobně sledovali a již počátkem tohoto týdne přijali první opatření. Celý tým v Data Collectu je k dispozici bez omezení z domova. Najeli...

Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Informace o volebním modelu

 

Výběrový soubor

Obecná populace, dospělí respondenti ve věku 18 let a starší. Náhodný výběr (RDD – náhodně generovaná telefonní čísla). Standardní velikost výběrového souboru je 1200 respondentů v reprezentativní struktuře obecné populace ČR, do samotného modelu vstupuje asi 850–950 respondentů.

Délka sběru dat

Přibližně 10 pracovních dnů. Každý den asi 120 dotazníků, rozložených do období 8.30–20.00. O víkendu dotazování neprobíhalo.

Způsob sběru dat

Telefonické dotazování (CATI) s využitím náhodně generovaných čísel.

Statistické vážení

Výsledný datový soubor byl převážen podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti místa bydliště a socioekonomického statusu tak, aby byl reprezentativní vůči dospělé populaci ČR. V rámci vážení bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů (účast ve volbách a preferovaná strana) a aktuální deklarovaná ochota jít k volbám.

Statistická chyba

± 1,2 p. b. v případě názorového podílu 5 % dotázaných.
± 2,5 p. b. v případě názorového podílu 25 % dotázaných.
± 2,8 p. b. v případě názorového podílu 50 % dotázaných.
± 2,5 p. b. v případě názorového podílu 75 % dotázaných.
± 1,2 p. b. v případě názorového podílu 95 % dotázaných.
Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran v rozmezí ± 1,0 p. b. u stran s nízkým ziskem až ± 3,1 p. b. u stran s vysokým ziskem.

Spotřebitelský barometr

Spotřebitelský barometr

V Data Collect provádíme každý měsíc výzkum, jehož cílem je zachytit pohled vybraného vzorku obyvatel na celkovou hospodářskou situaci státu a finanční situaci českých domácností. Sběr dat probíhá na reprezentativním výběrovém souboru 1000 respondentů. Naší cílovou...

Volební výzkum Data Collect září

Volební výzkum Data Collect září

Data Collect na přelomu srpna a září provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat byla využita pokročilá technologie CATI. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali volební model,...

Volební výzkum Data Collect červen

Volební výzkum Data Collect červen

Data Collect v červnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme...