Data Collect na přelomu srpna a září provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat byla využita pokročilá technologie CATI. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali volební model, pro případ zachování ohlášených koalic.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový
soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 876 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné,
že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 30. 8. až 8. 9. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany a koalice se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran a koalic se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b.
(strana nebo koalice s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana nebo koalice s vysokým ziskem).

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.