V Data Collect provádíme každý měsíc výzkum, jehož cílem je zachytit pohled vybraného vzorku obyvatel na celkovou hospodářskou situaci státu a finanční situaci českých domácností. Sběr dat probíhá na reprezentativním výběrovém souboru 1000 respondentů. Naší cílovou skupinou je populace ČR ve věku 15 a více let. Voláme na náhodně generovaná telefonní čísla prostřednictvím pokročilé technologie CATI. Ptáme se i na kvótní otázky a to pohlaví, věk, region a velikost místa bydliště. Sběr dat probíhá v souladu s pravidly Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, jehož jsme součástí.

Ze získaných dat z období od května 2020 do října 2022 jsme připravili několik grafů, které hospodářskou a finanční situaci přehledně znázorňují.

Skutečná změna finanční situace domácnosti v ČR

Na otázku: „Jak se změnila finanční situace Vaší domácnosti v průběhu minulých 12 měsíců? Je dnes lepší, horší nebo asi stejná?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „lepší“ je  součtem kategorií „podstatně lepší“ a „o něco lepší“, kategorie „horší“ je součtem kategorií „o něco horší“ a „podstatně horší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Očekávaná změna finanční situace domácnosti v ČR

Na otázku: „Jak očekáváte, že se změní finanční situace Vaší domácnosti v průběhu příštích 12 měsíců?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „zlepší se“ je  součtem kategorií „podstatně zlepší“ a „o něco se zlepší“, kategorie „zhorší se“ je součtem kategorií „o něco se  zhorší“ a „podstatně se zhorší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Skutečná změna hospodářská situace v ČR

Na otázku: „Jak si myslíte, že se změnila hospodářská situace v ČR v porovnání se situací před 12 měsíci?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „lepší“ je  součtem kategorií „podstatně lepší“ a „o něco lepší“, kategorie „horší“ je součtem kategorií „o něco horší“ a „podstatně horší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Očekávaná změna hospodářská situace v ČR

Na otázku: „Jak očekáváte, že se bude vyvíjet hospodářská situace v České republice v příštích 12 měsících?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „zlepší se“ je  součtem kategorií „podstatně zlepší“ a „o něco se zlepší“, kategorie „zhorší se“ je součtem kategorií „o něco se  zhorší“ a „podstatně se zhorší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Přehled všech indexů

Následující dva grafy zobrazují časové srovnání čtyř indexů, a to indexu finanční situace (IFS), indexu očekávané finanční situace (IOFS), indexu hospodářské situace (IHS) a indexu očekávané hospodářské situace (IOHS).

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel