Data Collect je členem sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Členstvím v SIMAR dáváme našim klientům najevo, že nám záleží na poctivém a důvěryhodném sběru dat, protože jen ten může zajistit kvalitní výzkumné závěry.

SIMAR dlouhodobě formuluje tzv. standardy pro kvalitní výzkum. Tyto standardy jsou metodologická, technická a etická pravidla, kterými se musí každý důvěryhodný výzkum řídit. Od svých členských agentur (tedy i od Data Collectu) požaduje jejich dodržování, a také agentury průběžně kontroluje, aby nepochybily.

Když výzkum, tak pořádně!

Na začátku roku 2021 SIMAR vydal aktualizované standardy, ke kterým nyní spouští kampaň „Když výzkum, tak pořádně!“. Jedná se o deset jasně formulovaných pravidel, která pokrývají celou šíři výzkumného procesu.

Pravidelná aktualizace těchto pravidel je důležitá – výzkum trhu se dynamicky mění, přicházejí nové metody sběru dat, rekrutace respondentů, zadávání výzkumných projektů – a je tedy zásadní dohlížet na to, aby pravidla reflektovala současné požadavky.

Na nové standardy se můžete podívat na webu SIMAR.

Standardy myslí na respondenty, klienty i širokou veřejnost

Pojďme se na standardy podívat trochu víc prakticky.

Standardy regulují dva druhy vztahů:

– vztah agentury ke klientovi

– vztah agentury k respondentovi

…a tím staví pevné základy pro etiku výzkumu trhu a veřejného mínění.

Směrem ke klientům jde třeba o to, aby agentura klientovi jasně vysvětlila, jakou metodou bude data sbírat. Aby klientovi taky vysvětlila, jak dosáhnout reprezentativních výsledků a jak si to ohlídat. A taky, aby dala klientovi vědět o všech změnách, ke kterým muselo vůči původnímu zadání dojít.

U respondentů je důležité, aby agentura dbala na jejich soukromí a odevzdávala anonymizovaná data. Taky je důležité hlídat, aby si agentura ve svém panelu respondentů tzv. nevychovávala „profesionální respondenty“, a hlídala, aby se stejní respondenti netočili pořád dokola.

Je toho samozřejmě mnohem víc, na to se podívejte přímo do standardů. Dodržováním všech těchto  pravidel dáváme  jako členská agentura najevo, že nám záleží na dobře provedeném výzkumu. Protože když si pak někdo bude číst závěry z dat sesbíraných společností Data Collect, může si být jistý, že jsou to data kvalitní a důvěryhodná.


Online křest knihy standardů

Kvůli koroně nemůžeme nové standardy oslavit osobně, uděláme to ale online. Budeme rádi, když se ve čtvrtek 4. 2. 2021 ve 12:00 spolu s námi na ZOOMu připijete na novou knihu standardů (klidně limonádou, jestli držíte suchej únor).

Standardům popřeje výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová a Michal Ševera z Data Collectu .