Adam Hlaváček

 

Již je tomu rok, co se světoví ekonomové zabývají tím, jak pandemie COVID-19 ovlivňuje světové trhy, která odvětví to odnesou nejvíce, pro která se virus stal příležitostí a především predikcemi, jak dlouho se svět z této situace bude vzpamatovávat a kdy se vrátí do normálu. Dřívější čisté věštění z křišťálové koule s přibývajícím časem, a tedy i zkušeností, od propuknutí pandemie, dostává konkrétnější rysy na základě již dostupných čísel. Disbalanc napříč odvětvími ekonomiky je veliký.

Pojďme nezobecňovat a podívat se, jak je na tom „naše“ odvětví, tedy průzkum trhu a marketingový výzkum.

Také v sektoru průzkumu trhu a marketingového průzkumu je využíváno online i offline metod sběru dat. Poslední dobou zaznamenáváme čím dál tím větší využití online sběru dat. To je způsobeno tlakem na rychlost sběru, která je obecně vyvolaná potřebou co možná nejaktuálnějších dat.

Data Collect dlouhodobě sleduje trendy v průzkumu trhu a marketingovém výzkumu, především v USA, kde jsou v tomto odvětví velmi napřed. Nástroje na online sběr dat jsme tak měli připravené již dávno před příchodem pandemie.

Technologické možnosti, které již umožňují dělat online i kvalitativní sběr dat, jako například Collabito, jsou v kurzu více, než kdy předtím. Pandemie COVID-19 nevyhnutelnou transformaci odvětví průzkumu trhu pouze urychlila.

Online výzkum (CAWI) není jedinou online metodou sběru dat, je však čím dál populárnější a v současnosti nejvíce zastoupenou. Je rychlá, procento online populace se neustále zvyšuje a v neposlední řadě je velmi „social distancing friendly“. Především to z ní v loňském roce (a také letos) dělá favorita. Stejné platí i pro telefonický průzkum. Pro firmu, jako je ta naše, se toho tedy, kromě přesunutí všech našich tazatelů na volání z domova (tzv. home CATI), mnoho nezměnilo. A naše kapacita zůstala bez omezení.

Jsou samozřejmě metodiky sběru dat, pro které by dlouho přetrvávající současná situace mohla být závažný problém. Řeč je o osobním dotazováním (F2F) nebo mystery shoppingu.

S pandemií přišly také některé příležitosti. Zrychlení migrace výzkumných projektů z tradičních metod do metod onlinových.Využití call-center pro pomoc s trasováním nemocných, podrobné studie mapující vliv nouzového stavu a jeho dopadu na společnost, jak vnímáme první, druhou vlnu, jak si vedeme finančně či psychicky ve srovnání s loňským rokem…atd.

Na blízký návrat do stavu, který jsme považovali před rokem za normální to nevypadá. Otázkou pak je, zdali je něco jako návrat do minulosti vůbec žádoucí. Spíš to nyní vypadá, že bude třeba se adaptovat na novou realitu a na změny zákaznického chování, které byly z části vynucené a z části přirozené.

My v Data Collectu s tím rádi pomůžeme, naše nástroje sběru dat jsou na novou realitu plně připraveny.