Data Collect se společně se svou mateřskou společností Talk Online Panel  rozhodl přispět k aktuální situaci kontinuálním sběrem a analýzou dat na svých rozsáhlých online panelech respondentů ve střední a jihovýchodní Evropě. Cílem je pomoci identifikovat symptomy, které může v populaci vyvolat nový typ koronaviru.

Internetová stránka covid19watch.net je nástrojem s automatickou aktualizací, který shromažďuje a vizualizuje data týkající se příznaků nového typu koronaviru. Zaměření dotazníku není na potvrzené případy COVID-19, ale na rozmanitost příznaků a rozsah jejich závažnosti, které by se mohly vyskytnout v důsledku koronaviru. Důvodem takové volby je fakt, že tento soubor údajů může být anonymně, snadno a rychle reportován.

 „V době, kdy reprezentativní oficiální testování teprve začíná máme k dispozici data od desítek tisíc lidí z celého regionu. Data jsme začali sbírat již v polovině března a máme tak k dispozici časovou řadu. Celou studii nyní otevíráme široké veřejnosti, která se může zapojit a zpřesnit tak dosud nasbíraná data. Vše samozřejmě bezpečně z pohodlí domova a anonymně,“ dodává ředitel společnosti Data Collect Michal Ševera.

Sledováním hlášených příznaků a jejich četnosti na interaktivní mapě mohou odpovědní činitelé posoudit situaci a učinit informovaná rozhodnutí – posílit zařízení v konkrétní oblasti nebo soustředit pozornost na symptom, který může převládat. Účelem tohoto nástroje je v neposlední řadě posílit občanskou odpovědnost v rámci veřejnosti. Chceme lidi upozornit, že právě oni mohou prodělávat mírnou podobou nákazy a přesvědčit je, aby dodržovali zásady odpovědného společenského chování.

O průzkumu

Průzkum se provádí v celé Evropě prostřednictvím internetového dotazování (CAWI) v  po sobě jdoucích vlnách s mírně se pozměňujícím dotazníkem, a to jak mezi širokou veřejností (návštěvníky webu), tak mezi členy online komunity Data Collect a Talk Online Panel.

První vlna probíhala od 19. března do 5. dubna, druhá vlna byla zahájena 7. dubna.

Kompletní aktuální seznam zemí je uveden na webových stránkách a neustále se rozšiřuje.

Cílovou skupinou je obecná populace zúčastněných zemí. Výběrový soubor není v současné době vážen. Celkový počet rozhovorů je aktualizován v reálném čase a zobrazen v záhlaví webové stránky. Údaje zobrazené na interaktivní mapě představují podíl z celkového počtu lidí, kteří se průzkumu zúčastnili v dané zemi nebo regionu.

Získaná data jsou shromažďována v souladu s GDPR a všemi příslušnými zákony Evropské unie o ochraně osobních údajů vhodnou metodologií výzkumu, a to vždy způsobem, který nemůže vést k identifikaci respondenta. Účastníci potvrdili, že jejich rozhodnutí poskytnout takové informace je dobrovolné a že souhlasí s jejich shromažďováním a zveřejňováním. Totéž platí pro všechny „nečleny“ panelu, kteří se rozhodnou průzkumu zúčastnit přímo přes webovou stránku. Na přesnost těchto informací se neposkytuje žádná záruka, výslovná ani předpokládaná, a nepřijímá se žádná odpovědnost za chyby nebo opomenutí, za to, jak jsou tyto informace použity, jak jsou interpretovány nebo jak je na ně spoléháno. Informace o této webové stránce se mohou vzhledem k povaze nástroje kdykoli změnit bez předchozího upozornění, protože údaje jsou poskytovány více respondenty.

Data Collect je zavedená výzkumná agentura se silným mezinárodním zázemím poskytující prvotřídní sběr dat. Disponujeme jedněmi z největších online panelů v Česku i na Slovensku a kapacitním telefonickým studiem. Od roku 2018 jsme součástí mezinárodní rodiny Talk Online Panel, dynamicky rostoucí společnosti s vlastními panely po celé Evropě. Vyvinuli jsme vlastní výzkumné softwarové nástroje, které nyní slouží desítkám tisíců uživatelů. Aktivně se zapojujeme do rozvoje a kultivace oboru. Jsme členy profesní organizace SIMAR a podílíme se na tvorbě jejích standardů výzkumu veřejného mínění a trhu v České republice. Jsme členy mezinárodního sdružení ESOMAR a součástí iniciativy PRO VÝZKUM.

Talk Online Panel se specializuje na sběr digitálních dat, poskytuje plný servis od práce v terénu po programování a reporting v online i offline režimu. Působíme na 25 trzích se zaměřením na německy mluvící země a země střední, východní a jihovýchodní Evropy. Naše sídlo je ve Vídni s pobočkami v Lipsku, Sofii, Curychu, Athénách, Bukurešti a Sarajevu.