Bitocoin a obecná populace

16.04.2024

V Data Collectu proběhl průzkum v rámci povědomí a vnímavosti bitcoinu. Bylo realizováno 708 kompletních dotazníků na reprezentativním vzorku obecné populace ČR ve věku 18+. Kvótními znaky jsou pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště.

R&R pojedenácté a opět jinak

Byli jsme u toho již pojedenácté a opět jinak! I letos vyrazil Data Collect na mnichovské Research&Results jako součást skupiny Talk Online Panel. Nemám dokonalý přehled o ostatních odvětvích, ale průzkum trhu je určitě jedním z nejdynamičtějších a ten, kdo říká,...

Spouštíme iniciativu PRO VÝZKUM

Data Collect, jako jeden z iniciátorů, vítá start kampaně za kvalitní a důvěryhodný výzkum veřejného mínění a trhu PRO VÝZKUM. Iniciativa PRO VÝZKUM chce nejen informovat všechny zájemce o problematiku o metodách, pravidlech a zásadách korektního a poctivého výzkumu...

Spojení Data Collect a Talk Online Panel

Vážení klienti a partneři, s radostí bychom Vás chtěli informovat, že se Data Collect v předchozích dnech spojil se strategickým partnerem, společností Talk Online Panel. Spojení s Talk Online Panel přinese vám našim klientům mnoho zajímavých výhod. Již nyní pro vás...

Volby do Poslanecké sněmovny 2021

Informace o volebním modelu

 

Výběrový soubor

Obecná populace, dospělí respondenti ve věku 18 let a starší. Náhodný výběr (RDD – náhodně generovaná telefonní čísla). Standardní velikost výběrového souboru je 1200 respondentů v reprezentativní struktuře obecné populace ČR, do samotného modelu vstupuje asi 850–950 respondentů.

Délka sběru dat

Přibližně 10 pracovních dnů. Každý den asi 120 dotazníků, rozložených do období 8.30–20.00. O víkendu dotazování neprobíhalo.

Způsob sběru dat

Telefonické dotazování (CATI) s využitím náhodně generovaných čísel.

Statistické vážení

Výsledný datový soubor byl převážen podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje, velikosti místa bydliště a socioekonomického statusu tak, aby byl reprezentativní vůči dospělé populaci ČR. V rámci vážení bylo také zohledněno minulé volební chování respondentů (účast ve volbách a preferovaná strana) a aktuální deklarovaná ochota jít k volbám.

Statistická chyba

± 1,2 p. b. v případě názorového podílu 5 % dotázaných.
± 2,5 p. b. v případě názorového podílu 25 % dotázaných.
± 2,8 p. b. v případě názorového podílu 50 % dotázaných.
± 2,5 p. b. v případě názorového podílu 75 % dotázaných.
± 1,2 p. b. v případě názorového podílu 95 % dotázaných.
Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran v rozmezí ± 1,0 p. b. u stran s nízkým ziskem až ± 3,1 p. b. u stran s vysokým ziskem.

Volební výzkum Data Collect květen

Volební výzkum Data Collect květen

Data Collect v květnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme...

Volební výzkum Data Collect březen

Volební výzkum Data Collect březen

Data Collect v březnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Kvalita a věrohodnost sběru byla kontrolována Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme...