Data Collect, jako jeden z iniciátorů, vítá start kampaně za kvalitní a důvěryhodný výzkum veřejného mínění a trhu PRO VÝZKUM. Iniciativa PRO VÝZKUM chce nejen informovat všechny zájemce o problematiku o metodách, pravidlech a zásadách korektního a poctivého výzkumu trhu a veřejného mínění, ale také podnítit ve veřejnosti zájem a diskuzi o oboru jako takovém.

O tom, že je osvěta potřeba, není pochyb. V médiích, na sociálních sítích i internetových diskuzích se dodnes setkáváme s aktivitami, které se za výzkum pouze vydávají. Takové aktivity pak mohou vést respondenty ke skepsi vůči seriózním průzkumům. „Rozšířil se nám tu takový nešvar a my se rozhodli nesedět s rukama v klíně, jít za lidmi a vysvětlovat jim, k čemu jsou „průzkumy“ určeny, jak se dělají, a že správný výzkumník si nic nevymýšlí, ani nic neprodává, a chrání sesbírané údaje,“ shrnuje situaci managing partner Data Collectu a jeden z iniciátorů projektu Michal Ševera.

 

PRO VÝZKUM má vlastní webové stránky www.provyzkum.cz. Kde jsou popsány jak metody (jakými způsoby se ptáme) a cíle (proč se ptáme), tak pravidla (co musíme dodržovat) průzkumu trhu a veřejného mínění a představeny agentury, které se iniciativy účastní v rámci profesního sdružení SIMAR hájícího standardy výzkumné práce. Součástí je i závazné Desatero pro ochranu osobních údajů shrnující zásady výzkumné práce, se kterým se můžete seznámit i na našich stránkách.

 

Doufáme, že se PRO VÝZKUM stane platformou, kde si bude moci kdokoli ověřit, zda má co do činění s profesionálně vedeným výzkumem a kam se bude moci obrátit s otázkou nebo podnětem. Do teď se výzkumné agentury obraceli na veřejnost se svými otázkami. Od nynějška se může veřejnost pohodlně obracet s dotazy a podněty na výzkumné agentury.