S agentúrou DATA COLLECT spolupracujeme už takmer 10 rokov. Sú našim subdodávateľom na zber dát pre kvantitatívne marketingové prieskumy a prieskumy verejnej mienky na Českom trhu metódou CATI. DATA COLLECT viackrát pre našu prieskumnú agentúru realizoval aj telefonický zber dát na Slovenskom trhu v segmente B2C aj B2B, napr. Opakovane medzinárodný prieskum GEM (Global Entrepreneurship Monitor), resp. CRM prieskum pre SPP-D (Slovenský plynárenský podnik – distribúcia). Spolupráca s agentúrou DATA COLLECT bola vždy korektná, na vysokej profesionálnej úrovni a ústretová voči klientovi. Priebeh terénneho zberu dát prebiehal bez komplikácií, s dodržaním zmluvných termínov. Dátové súbory a spracované výstupy obsahovali všetky požadované parametre, boli vysoko odborné, bezchybné. Služby agentúry DATA COLLECT hodnotíme ako veľmi kvalitné a personálnu spoluprácu ako flexibilnú, partnerskú a ľudsky príjemnú.

Mgr. Kamila Hříchová, Research Director
AKO®, s.r.o., Agentúra pre marketingový prieskum trhu, reklamy, médií