Spolupráca s Vami bola jednoducho profesionálna. Aj v rámci našej firmy na poradách som to spomínala, že projekt mal hladký priebeh, bez žiadnych problémov, pri uvoľňovaní kvót ste ma vždy informovali o možnostiach, ktoré máme a poslali mi dostatočné informácie, na základe ktorých som mohla klienta informovať a prijať rozhodnutie. Komunikácia s Vami bola vždy jasná, flexibilná, zrozumiteľná. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne 🙂

Zuzana Gotthardtová, Research Consultant
Go4insight