Naše CATI studio

Data Collect » Produkty a služby » Telefonické výzkumy (CATI) » Naše CATI studio

Disponujeme CATI studiem, které je neustále připraveno k realizaci Vašich výzkumů.

CATI studio / call centrum

Naše telefonické studio je plně vybaveno pro potřeby CATI dotazování. Běžná kapacita studia je 15 stanic s možností rozšíření na 30. Přizpůsobujeme se celosvětovému trendu ve využívání domácích vzdálených pracovišt CATI (home CATI – dotazování z domova). Ve špičkách roku 2018 jsme tak vytěžovali 150 stanic během jediného dne. Používáme spolehlivé a vyzkoušené technologie založené na systému OpenSurvey.

Jsme vybaveni kontrolními náslechovými pracovišti, která umožňují audiovizuální kontrolu prováděných rozhovorů a to v plném rozsahu. Naši tazatelé jsou pravidelně školeni a stávají se odborníky ve svém oboru. Na práci tazatelů dohlíží vyškolení supervizoři.

Průběh projektu

 • nabídka / kalkulace
 • set-up projektu, programování, školení tazatelů
 • terén, dotazování, průběžná kontrola
 • ukončení terénu, export dat do všech běžných formátů (SPSS, XLS, ASCII apod.)
 • v případě zájmu také zpracování dat nebo tabelace

Kontrola kvality

 • Úspěch je v lidech: Tým specialistů zabývající se náborem tazatelů cíleně zvyšuje jejich profesionální úroveň.
 • Odborné vedení: Připravujeme tazatele na každý projekt zvlášť, pro každý z nich je tazatel vyškolen.
 • Logika dotazování: Pomocí programovacího jazyku filtrujeme otázky podle logiky dotazníků, kdy je tazatel veden scriptem a dotazník reaguje na odpovědi zadané v předešlých otázkách.
 • Audiovizuální kontrola: Pro naše klienty je nepostradatelnou zárukou kvalitně odvedené práce. Umožňujeme vzdálený náslech z klidného prostředí zasedací místnosti. Kontrolujeme 30% realizovaných rozhovorů.
 • Kontrola zpětným voláním: Dle zadání klienta kontrolujeme správnost provedení rozhovoru.
 • Zpětný poslech rozhovorů: Umíme zaznamenat hovory ve formě audio souborů a následně zpětně identifikovat podezřelé rozhovory.
 • Etický kodex: Vyřazujeme telefonní čísla stanic, které si nepřejí být telefonicky kontaktovány ve věci průzkumu trhu. Tím přispíváme k etice provádění telefonického průzkumu.

Pokud máte zájem o vypracování nabídky na telefonické dotazování, kontaktujte nás.