Spotřebitelský barometr

Spotřebitelský barometr

V Data Collect provádíme každý měsíc výzkum, jehož cílem je zachytit pohled vybraného vzorku obyvatel na celkovou hospodářskou situaci státu a finanční situaci českých domácností. Sběr dat probíhá na reprezentativním výběrovém souboru 1000 respondentů. Naší cílovou skupinou je populace ČR ve věku 15 a více let. Voláme na náhodně generovaná telefonní čísla prostřednictvím pokročilé technologie CATI. Ptáme se i na kvótní otázky a to pohlaví, věk, region a velikost místa bydliště. Sběr dat probíhá v souladu s pravidly Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, jehož jsme součástí.

Ze získaných dat z období od května 2020 do října 2022 jsme připravili několik grafů, které hospodářskou a finanční situaci přehledně znázorňují.

Skutečná změna finanční situace domácnosti v ČR

Na otázku: „Jak se změnila finanční situace Vaší domácnosti v průběhu minulých 12 měsíců? Je dnes lepší, horší nebo asi stejná?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „lepší“ je  součtem kategorií „podstatně lepší“ a „o něco lepší“, kategorie „horší“ je součtem kategorií „o něco horší“ a „podstatně horší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Očekávaná změna finanční situace domácnosti v ČR

Na otázku: „Jak očekáváte, že se změní finanční situace Vaší domácnosti v průběhu příštích 12 měsíců?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „zlepší se“ je  součtem kategorií „podstatně zlepší“ a „o něco se zlepší“, kategorie „zhorší se“ je součtem kategorií „o něco se  zhorší“ a „podstatně se zhorší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Skutečná změna hospodářská situace v ČR

Na otázku: „Jak si myslíte, že se změnila hospodářská situace v ČR v porovnání se situací před 12 měsíci?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „lepší“ je  součtem kategorií „podstatně lepší“ a „o něco lepší“, kategorie „horší“ je součtem kategorií „o něco horší“ a „podstatně horší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Očekávaná změna hospodářská situace v ČR

Na otázku: „Jak očekáváte, že se bude vyvíjet hospodářská situace v České republice v příštích 12 měsících?“ odpovídalo 1000 náhodně vybraných respondentů.

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Poznámka: kategorie „zlepší se“ je  součtem kategorií „podstatně zlepší“ a „o něco se zlepší“, kategorie „zhorší se“ je součtem kategorií „o něco se  zhorší“ a „podstatně se zhorší“. Dopočet do 100 % tvoří odpovědi „nevím“.

Přehled všech indexů

Následující dva grafy zobrazují časové srovnání čtyř indexů, a to indexu finanční situace (IFS), indexu očekávané finanční situace (IOFS), indexu hospodářské situace (IHS) a indexu očekávané hospodářské situace (IOHS).

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Zdroj: sběr dat od 5/2020 do 10/2022, telefonické dotazování náhodně generovaných čísel

Volební výzkum Data Collect září

Volební výzkum Data Collect září

Data Collect na přelomu srpna a září provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat byla využita pokročilá technologie CATI. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali volební model, pro případ zachování ohlášených koalic.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový
soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 876 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné,
že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 30. 8. až 8. 9. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany a koalice se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran a koalic se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b.
(strana nebo koalice s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana nebo koalice s vysokým ziskem).

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.

 

Volební výzkum Data Collect červen

Volební výzkum Data Collect červen

Data Collect v červnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali dva volební modely, pro případ zachování ohlášených koalic a pro případ kandidatury samostatných stran.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 882 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 31. 5. až 11. 6. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %; výsledky jsou zaokrouhlovány na půl procenta. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 910 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 31. 5. až 11. 6. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %; výsledky jsou zaokrouhlovány na půl procenta. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

 

 

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.

 

Volební výzkum Data Collect květen

Volební výzkum Data Collect květen

Data Collect v květnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali dva volební modely, pro případ zachování ohlášených koalic a pro případ kandidatury samostatných stran.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 875 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 3. 5. až 7. 5. a 17. 5. až 21. 5. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 904 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 3. 5. až 7. 5. a 17. 5. až 21. 5. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

 

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.

 

Volební výzkum Data Collect březen

Volební výzkum Data Collect březen

Data Collect v březnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Kvalita a věrohodnost sběru byla kontrolována Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali dva volební modely, pro případ zachování ohlášených koalic a pro případ kandidatury samostatných stran.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 881 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 25. 3. až 1. 4. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 919 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 25. 3. až 1. 4. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

 

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.