Volební výzkum Data Collect září

Volební výzkum Data Collect září

Data Collect na přelomu srpna a září provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat byla využita pokročilá technologie CATI. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali volební model, pro případ zachování ohlášených koalic.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový
soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 876 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné,
že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 30. 8. až 8. 9. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany a koalice se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran a koalic se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b.
(strana nebo koalice s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana nebo koalice s vysokým ziskem).

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.

 

Volební výzkum Data Collect červen

Volební výzkum Data Collect červen

Data Collect v červnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali dva volební modely, pro případ zachování ohlášených koalic a pro případ kandidatury samostatných stran.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 882 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 31. 5. až 11. 6. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %; výsledky jsou zaokrouhlovány na půl procenta. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 910 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 31. 5. až 11. 6. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %; výsledky jsou zaokrouhlovány na půl procenta. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

 

 

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.

 

Volební výzkum Data Collect květen

Volební výzkum Data Collect květen

Data Collect v květnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Společnost Data Collect je řádným členem Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali dva volební modely, pro případ zachování ohlášených koalic a pro případ kandidatury samostatných stran.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 875 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 3. 5. až 7. 5. a 17. 5. až 21. 5. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 904 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 3. 5. až 7. 5. a 17. 5. až 21. 5. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

 

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.

 

Volební výzkum Data Collect březen

Volební výzkum Data Collect březen

Data Collect v březnu provedl předvolební výzkum. Pro sběr dat v době nouzového stavu využil pokročilé technologie CATI pro volání z domova. Kvalita a věrohodnost sběru byla kontrolována Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Ze získaných dat jsme zpracovali dva volební modely, pro případ zachování ohlášených koalic a pro případ kandidatury samostatných stran.

 

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 881 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 25. 3. až 1. 4. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

Základní soubor: Oprávnění voliči v České republice starší 18 let, kteří splňují podmínky pro vstup do volebního modelu. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní výběrový soubor 1200 rozhovorů, z nichž do volebního modelu vstupuje 919 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Dotazování probíhalo ve dnech 25. 3. až 1. 4. 2021 prostřednictvím technologie CATI.

Poznámka: Zobrazeny jsou strany se současným ziskem alespoň 2 %. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí ±1,0 p. b. (strana s nízkým ziskem) až ±3,1 p. b. (strana s vysokým ziskem).

 

Další informace k provedenému šetření se dozvíte v závěrečné zprávě.

 

Rok s covidem v průzkumu trhu

Rok s covidem v průzkumu trhu

Adam Hlaváček

 

Již je tomu rok, co se světoví ekonomové zabývají tím, jak pandemie COVID-19 ovlivňuje světové trhy, která odvětví to odnesou nejvíce, pro která se virus stal příležitostí a především predikcemi, jak dlouho se svět z této situace bude vzpamatovávat a kdy se vrátí do normálu. Dřívější čisté věštění z křišťálové koule s přibývajícím časem, a tedy i zkušeností, od propuknutí pandemie, dostává konkrétnější rysy na základě již dostupných čísel. Disbalanc napříč odvětvími ekonomiky je veliký.

Pojďme nezobecňovat a podívat se, jak je na tom „naše“ odvětví, tedy průzkum trhu a marketingový výzkum.

Také v sektoru průzkumu trhu a marketingového průzkumu je využíváno online i offline metod sběru dat. Poslední dobou zaznamenáváme čím dál tím větší využití online sběru dat. To je způsobeno tlakem na rychlost sběru, která je obecně vyvolaná potřebou co možná nejaktuálnějších dat.

Data Collect dlouhodobě sleduje trendy v průzkumu trhu a marketingovém výzkumu, především v USA, kde jsou v tomto odvětví velmi napřed. Nástroje na online sběr dat jsme tak měli připravené již dávno před příchodem pandemie.

Technologické možnosti, které již umožňují dělat online i kvalitativní sběr dat, jako například Collabito, jsou v kurzu více, než kdy předtím. Pandemie COVID-19 nevyhnutelnou transformaci odvětví průzkumu trhu pouze urychlila.

Online výzkum (CAWI) není jedinou online metodou sběru dat, je však čím dál populárnější a v současnosti nejvíce zastoupenou. Je rychlá, procento online populace se neustále zvyšuje a v neposlední řadě je velmi „social distancing friendly“. Především to z ní v loňském roce (a také letos) dělá favorita. Stejné platí i pro telefonický průzkum. Pro firmu, jako je ta naše, se toho tedy, kromě přesunutí všech našich tazatelů na volání z domova (tzv. home CATI), mnoho nezměnilo. A naše kapacita zůstala bez omezení.

Jsou samozřejmě metodiky sběru dat, pro které by dlouho přetrvávající současná situace mohla být závažný problém. Řeč je o osobním dotazováním (F2F) nebo mystery shoppingu.

S pandemií přišly také některé příležitosti. Zrychlení migrace výzkumných projektů z tradičních metod do metod onlinových.Využití call-center pro pomoc s trasováním nemocných, podrobné studie mapující vliv nouzového stavu a jeho dopadu na společnost, jak vnímáme první, druhou vlnu, jak si vedeme finančně či psychicky ve srovnání s loňským rokem…atd.

Na blízký návrat do stavu, který jsme považovali před rokem za normální to nevypadá. Otázkou pak je, zdali je něco jako návrat do minulosti vůbec žádoucí. Spíš to nyní vypadá, že bude třeba se adaptovat na novou realitu a na změny zákaznického chování, které byly z části vynucené a z části přirozené.

My v Data Collectu s tím rádi pomůžeme, naše nástroje sběru dat jsou na novou realitu plně připraveny.

DataCollect se připojuje ke kampani za kvalitní výzkumy

DataCollect se připojuje ke kampani za kvalitní výzkumy

Data Collect je členem sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Členstvím v SIMAR dáváme našim klientům najevo, že nám záleží na poctivém a důvěryhodném sběru dat, protože jen ten může zajistit kvalitní výzkumné závěry.

SIMAR dlouhodobě formuluje tzv. standardy pro kvalitní výzkum. Tyto standardy jsou metodologická, technická a etická pravidla, kterými se musí každý důvěryhodný výzkum řídit. Od svých členských agentur (tedy i od Data Collectu) požaduje jejich dodržování, a také agentury průběžně kontroluje, aby nepochybily.

Když výzkum, tak pořádně!

Na začátku roku 2021 SIMAR vydal aktualizované standardy, ke kterým nyní spouští kampaň „Když výzkum, tak pořádně!“. Jedná se o deset jasně formulovaných pravidel, která pokrývají celou šíři výzkumného procesu.

Pravidelná aktualizace těchto pravidel je důležitá – výzkum trhu se dynamicky mění, přicházejí nové metody sběru dat, rekrutace respondentů, zadávání výzkumných projektů – a je tedy zásadní dohlížet na to, aby pravidla reflektovala současné požadavky.

Na nové standardy se můžete podívat na webu SIMAR.

Standardy myslí na respondenty, klienty i širokou veřejnost

Pojďme se na standardy podívat trochu víc prakticky.

Standardy regulují dva druhy vztahů:

– vztah agentury ke klientovi

– vztah agentury k respondentovi

…a tím staví pevné základy pro etiku výzkumu trhu a veřejného mínění.

Směrem ke klientům jde třeba o to, aby agentura klientovi jasně vysvětlila, jakou metodou bude data sbírat. Aby klientovi taky vysvětlila, jak dosáhnout reprezentativních výsledků a jak si to ohlídat. A taky, aby dala klientovi vědět o všech změnách, ke kterým muselo vůči původnímu zadání dojít.

U respondentů je důležité, aby agentura dbala na jejich soukromí a odevzdávala anonymizovaná data. Taky je důležité hlídat, aby si agentura ve svém panelu respondentů tzv. nevychovávala „profesionální respondenty“, a hlídala, aby se stejní respondenti netočili pořád dokola.

Je toho samozřejmě mnohem víc, na to se podívejte přímo do standardů. Dodržováním všech těchto  pravidel dáváme  jako členská agentura najevo, že nám záleží na dobře provedeném výzkumu. Protože když si pak někdo bude číst závěry z dat sesbíraných společností Data Collect, může si být jistý, že jsou to data kvalitní a důvěryhodná.


Online křest knihy standardů

Kvůli koroně nemůžeme nové standardy oslavit osobně, uděláme to ale online. Budeme rádi, když se ve čtvrtek 4. 2. 2021 ve 12:00 spolu s námi na ZOOMu připijete na novou knihu standardů (klidně limonádou, jestli držíte suchej únor).

Standardům popřeje výkonná ředitelka SIMAR Hana Huntová a Michal Ševera z Data Collectu .