Data Collect & Talk Online Panel představuje unikátní studii s real time interaktivní mapou symptomů COVID-19

Data Collect & Talk Online Panel představuje unikátní studii s real time interaktivní mapou symptomů COVID-19

Data Collect se společně se svou mateřskou společností Talk Online Panel  rozhodl přispět k aktuální situaci kontinuálním sběrem a analýzou dat na svých rozsáhlých online panelech respondentů ve střední a jihovýchodní Evropě. Cílem je pomoci identifikovat symptomy, které může v populaci vyvolat nový typ koronaviru.

Internetová stránka covid19watch.net je nástrojem s automatickou aktualizací, který shromažďuje a vizualizuje data týkající se příznaků nového typu koronaviru. Zaměření dotazníku není na potvrzené případy COVID-19, ale na rozmanitost příznaků a rozsah jejich závažnosti, které by se mohly vyskytnout v důsledku koronaviru. Důvodem takové volby je fakt, že tento soubor údajů může být anonymně, snadno a rychle reportován.

 „V době, kdy reprezentativní oficiální testování teprve začíná máme k dispozici data od desítek tisíc lidí z celého regionu. Data jsme začali sbírat již v polovině března a máme tak k dispozici časovou řadu. Celou studii nyní otevíráme široké veřejnosti, která se může zapojit a zpřesnit tak dosud nasbíraná data. Vše samozřejmě bezpečně z pohodlí domova a anonymně,“ dodává ředitel společnosti Data Collect Michal Ševera.

Sledováním hlášených příznaků a jejich četnosti na interaktivní mapě mohou odpovědní činitelé posoudit situaci a učinit informovaná rozhodnutí – posílit zařízení v konkrétní oblasti nebo soustředit pozornost na symptom, který může převládat. Účelem tohoto nástroje je v neposlední řadě posílit občanskou odpovědnost v rámci veřejnosti. Chceme lidi upozornit, že právě oni mohou prodělávat mírnou podobou nákazy a přesvědčit je, aby dodržovali zásady odpovědného společenského chování.

O průzkumu

Průzkum se provádí v celé Evropě prostřednictvím internetového dotazování (CAWI) v  po sobě jdoucích vlnách s mírně se pozměňujícím dotazníkem, a to jak mezi širokou veřejností (návštěvníky webu), tak mezi členy online komunity Data Collect a Talk Online Panel.

První vlna probíhala od 19. března do 5. dubna, druhá vlna byla zahájena 7. dubna.

Kompletní aktuální seznam zemí je uveden na webových stránkách a neustále se rozšiřuje.

Cílovou skupinou je obecná populace zúčastněných zemí. Výběrový soubor není v současné době vážen. Celkový počet rozhovorů je aktualizován v reálném čase a zobrazen v záhlaví webové stránky. Údaje zobrazené na interaktivní mapě představují podíl z celkového počtu lidí, kteří se průzkumu zúčastnili v dané zemi nebo regionu.

Získaná data jsou shromažďována v souladu s GDPR a všemi příslušnými zákony Evropské unie o ochraně osobních údajů vhodnou metodologií výzkumu, a to vždy způsobem, který nemůže vést k identifikaci respondenta. Účastníci potvrdili, že jejich rozhodnutí poskytnout takové informace je dobrovolné a že souhlasí s jejich shromažďováním a zveřejňováním. Totéž platí pro všechny „nečleny“ panelu, kteří se rozhodnou průzkumu zúčastnit přímo přes webovou stránku. Na přesnost těchto informací se neposkytuje žádná záruka, výslovná ani předpokládaná, a nepřijímá se žádná odpovědnost za chyby nebo opomenutí, za to, jak jsou tyto informace použity, jak jsou interpretovány nebo jak je na ně spoléháno. Informace o této webové stránce se mohou vzhledem k povaze nástroje kdykoli změnit bez předchozího upozornění, protože údaje jsou poskytovány více respondenty.

Data Collect je zavedená výzkumná agentura se silným mezinárodním zázemím poskytující prvotřídní sběr dat. Disponujeme jedněmi z největších online panelů v Česku i na Slovensku a kapacitním telefonickým studiem. Od roku 2018 jsme součástí mezinárodní rodiny Talk Online Panel, dynamicky rostoucí společnosti s vlastními panely po celé Evropě. Vyvinuli jsme vlastní výzkumné softwarové nástroje, které nyní slouží desítkám tisíců uživatelů. Aktivně se zapojujeme do rozvoje a kultivace oboru. Jsme členy profesní organizace SIMAR a podílíme se na tvorbě jejích standardů výzkumu veřejného mínění a trhu v České republice. Jsme členy mezinárodního sdružení ESOMAR a součástí iniciativy PRO VÝZKUM.

Talk Online Panel se specializuje na sběr digitálních dat, poskytuje plný servis od práce v terénu po programování a reporting v online i offline režimu. Působíme na 25 trzích se zaměřením na německy mluvící země a země střední, východní a jihovýchodní Evropy. Naše sídlo je ve Vídni s pobočkami v Lipsku, Sofii, Curychu, Athénách, Bukurešti a Sarajevu.

Mobilní aplikace iVýzkumy.cz

Mobilní aplikace iVýzkumy.cz

I v době, jaká zrovna panuje, se snažíme nezastavovat a jít dál. Proto přicházíme s vlastní mobilní aplikací pro náš panel iVýzkumy.cz. Již delší dobu zaznamenáváme u respondentů z našeho panelu významný přesun k mobilním zařízením při vyplňování dotazníků. V současné chvíli vyplňuje dotazníky na mobilu nebo tabletu už více než třetina všech respondentů. Je to jen další důvod, proč se při designu výzkumů i jejich technologických řešeních orientovat právě na mobilní rozhraní.

Přesun respondenta od počítače, který se nepohybuje společně s člověkem, k počítači, který je skoro stále s ním, bude mít dalekosáhlé důsledky a mobilní aplikace proto dnes není luxusem, ale nutností každého rozvinutého panelu respondentů. Umožňuje totiž nejen snazší přístup respondenta k dotazníku a příjemnější ovládání, což je samo o sobě důležité. Ale přináší hlavně i nové možnosti dotazování a získávání dat. Díky geolokaci se můžete zeptat člověka, jak se mu nakupovalo, jakmile vyjde z obchodu, nebo ještě v něm. Můžete cílit skupiny, které prokazatelně navštěvují konkrétní místa a mohou tak relevantně přispět rozvoji veřejného nebo komerčního prostoru.

Naše aplikace tyto možnosti nyní nabízí a rozhodně se u nich nechceme zastavit. Společným vývojem našeho dotazovacího systému OpenSurvey a komplexní výzkumné platformy Reppublika skupiny Talk Online Panel se blížíme k doslova převratným řešením na českém a slovenském trhu zatím nevídaným. Časy jsou nyní těžké, ale až je zvládneme, budeme připraveni otevřít našim klientům úplně nové obzory.

Aktuálně z Data Collectu

Aktuálně z Data Collectu

Dobrý den,

 rád bych Vám ještě před víkendem poslal aktuální informaci o tom, co je nového u nás v Data Collectu. Situaci jsme podrobně sledovali a již počátkem tohoto týdne přijali první opatření. Celý tým v Data Collectu je k dispozici bez omezení z domova. Najeli jsme plně na online nástroje, které běžně používáme.

Online tvorba dotazníků, sběr a zpracování dat běží normálně a máme i dostatečnou rezervní kapacitu.

Telefonní studio na Barrandově jsme uzavřeli, ale všichni naši tazatelé z bezpečí domova standardně dotazují a jsou pod supervizí. Máme jich aktuálně několik set a volnou kapacitu na dopoledních směnách ve vyšších desítkách člověkohodin.

Pokud byste měli zájem a nechtěli narychlo kupovat a testovat nevyzkoušené nástroje, rozhodli jsme se Vám po dobu trvání nouzového stavu nabídnout zdarma naše nástroje pro sběr dat.

Jedná se o:

  • OpenSurvey.com – profesionální systém pro tvorbu CAWI a CATI dotazníků.
  • Online platforma pro kvalitativní výzkum a spolutvorbu – blogy, focusky, deníky, IDI atp.
  • CATI systém – s možností volání z domova, přes webový přístup.

U nás se tedy nic extra nestandardního neděje a jsme tu pro Vás.

Držím palce všem.

Zvládneme to společně 🙂

Michal a tým Data Collect

 

 

R&R pojedenácté a opět jinak

R&R pojedenácté a opět jinak

Byli jsme u toho již pojedenácté a opět jinak! I letos vyrazil Data Collect na mnichovské Research&Results jako součást skupiny Talk Online Panel. Nemám dokonalý přehled o ostatních odvětvích, ale průzkum trhu je určitě jedním z nejdynamičtějších a ten, kdo říká, že je to tu pokaždé stejné, zde nejspíš nikdy nebyl.

Celkový počet vystavovatelů oproti loňskému roku lehce klesl ze 190 na 185, tedy o necelá 3 %. Složení bylo z více než ¼ obměněné, jinými slovy, bylo zde 49 nových vystavovatelů. To je důkazem zásadních změn, které v odvětví probíhají a do jisté míry důsledkem kolize s další velkou „insight akcí“, konkrétně polským Kongresem Badaczy, který se konal ve stejném termínu ve Varšavě.

V rámci skupiny Talk Online Panel nám oproti loňskému ročníku přibyly v portfoliu tři významné země, v nichž nabízíme sběr dat na vlastních online panelech, Francie, Velká Británie a čerstvě také Nizozemsko. Více se dozvíte v aktuální verzi našeho panelbooku.

Tendence oboru jako celku jsou jasné, rychlost sběru dat a jeho automatizace bez nutnosti kontaktování dodavatele. Virtuální realitu zahrnuje do svého portfolia stále více společností. Oproti loňskému roku výrazně vzrostl počet workshopů na úctyhodných 112. Ty byly mnohdy velmi zajímavé a celý program zpestřovaly. Zájem o ně byl enormní. Nebylo výjimkou, že se návštěvník mnohdy do sálu ani nedostal.

Nově byl do programu veletrhu zařazen otevřený formát s krátkými přednáškami o trendech v oboru nebo nábor absolventů vysokých škol. Z ryze českých společností z oboru zde, stejně jako v loňském roce, mělo stánek pouze NMS.

Tak zase za rok, tentokrát na státní svátek 28. října.

 

Více informací na:

http://www.research-results.de/

 

Kontakt:

Adam Hlaváček

adam.hlavacek@datacollect.cz

adam@talkonlinepanel.com

tel: 732 837 066

 

www.datacollect.cz

www.twitter.com/datacollect

http://linkedin.com/company/datacollectb2b.talkonlinepanel.com